Den nationale sider på ESCPs website er tænkt som informationskilde for de enkelte landes kolorektal kirurger, forfattet på de enkelte landes respektive modersmål, idet formålet er at bringe nations-specifikke informationer.

Enkelte lande har stort behov for en sådan informationsplatform, mens de informationer, som kunne være interessante og relevante for danske kolorektal kirurger, allerede er tilgængelige på hjemmesiderne for Dansk Kirurgisk Selskab og Dansk Colorectal Cancer Gruppe (DCCG), hvortil der henvises.

Efter ESCP kongressen i efteråret 2021, har undertegnede overtaget forpligtelserne som dansk national repræsentant i ESCP efter Ole Thorlacius-Ussing.

Jeg vil benytte lejligheden til at opfordre alle til at tilskynde relevante kolleger til medlemsskab af ESCP. Der er i øjeblikket ca. 100 DKS-certificerede kolorektal kirurger i DK, men kun 28 er medlem af ESCP.

Vi vil meget gerne byde vores yngre kollegaer med interesse for koloproctologi velkommende i ESCP, så jeg vil opfordre jer til informere alle lægerne ved de respektive kirurgiske afdelinger til at kontakte mig ved spørgsmål.

Mvh 

Mark Bremholm Ellebæk

Population: 5.500.000
ESCP Members: 41
Colorectal Surgeons: ca 100
ESCP Representative Name: Mark Bremholm Ellebæk E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ESCP Affiliates