Bulgaria

Bulgaria is a country in southeastern Europe. It is bordered by Romania to the north, Serbia, and Macedonia to the west, Greece, and Turkey to the south, and the Black Sea to the east. With a territory of 110,994 square kilometers (42,855 sq mi), Bulgaria is Europe's 16th largest country. It is a member of the European Union.

Bulgaria's population of 7.2 million people is predominantly urbanized and mainly concentrated in the administrative centers of its 28 provinces.

ESCP Bulgarian community is getting more recognizable. The awareness is growing due to advertisements during the annual surgical congresses. ESCP membership is getting more and more desirable considering the opportunities for education and fellowship.

In 2019 we have established the Bulgarian Society of Coloproctology - http://coloproctology-bg.com/. 

ESCP National Representative: Martin Karamanliev

Здравейте,

Европейското дружество по колопроктология (ESCP) е най-голямата към момента организация в Европа занимаваща се с проблемите в тази област. Основни цели на организацията са осигуряване на висококачествени обучения и обмяна на опит. Работи се върху създаване на общоевропейски стандарти и ръководства за лечението на заболяванията на колона, ректума и перинеалното пространство.  ESCP ежегодно организира най-голямата колопроктологична среща в Европа.

Може да се присъедините към ESCP и да получите достъп до възможностите, които дружеството представя тук: https://www.escp.eu.com/members/join.  

А повече информация относно възможностите за обучение и обявените стипендии може да откриете тук: https://www.escp.eu.com/education/fellowship-training-opportunities. 

 

ESCP Affiliates