ESCP Patiëntenvragenlijst naar de uitkomsten van gebruik van chirurgische matten in het kleine bekken bij endeldarmoperaties

Er bestaan zorgen onder patiënten, chirurgen en zorgautoriteiten over gerapporteerde complicaties bij patiënten na gebruik van matten (mesh) bij bepaalde ingrepen binnen de urogynaecologie.

De European Society of Coloproctology (ESCP) heeft de chirurgische literatuur naar de uitkomsten van het gebruik van chirurgische matten in het kleine bekken bij endeldarmoperaties uitgebreid onderzocht, en de aanbevelingen zullen spoedig gepubliceerd worden.

De ESCP wil graag commentaar ontvangen van patiënten die positieve of minder positieve ervaringen hebben met het gebruik van chirurgische matten bij endeldarmingrepen, zoals prolaps van de endeldarm (rectopexie), of operaties voor lokaal uitgebreide endeldarmkanker of inflammatoire darmziekten waarbij de mat is gebruikt om de achterzijde te kunnen sluiten.

De vragenlijst is ontworpen om de ervaringen te onderzoeken van patiënten die een operatie hebben ondergaan waarbij de mat is gebruik in het kleine bekken als onderdeel van darmchirurgie. De vragenlijst is NIET ontworpen om uitkomsten van urogynaecologische ingrepen voor verzakkingen of urineincontinentie te onderzoeken. Ook het gebruik van chirurgische matten voor de buikwand is uitgesloten van dit onderzoek.

Naast de vragenlijst wordt ook de publieke opinie onderzocht. De ESCP zal patiëntervaringen uit heel Europa bundelen en presenteren als de ervaring van patiënten en opinie over het gebruik van matten voor darmchirurgie. Dit zal of separaat of als onderdeel van de richtlijn gepubliceerd worden.

Alle bijdragen worden gepubliceerd tenzij u hier expliciet géén toestemming voor geeft of de inhoud ongeschikt is door lasterlijk, aanstootgevend of ongepast taalgebruik. Bijdragen waaruit namen van individuele personen of instituten kunnen worden afgeleid worden niet gepubliceerd.

Als u specifiek commentaar heeft op de richtlijn, neem dan deel aan de hiervoor opgestelde vragenlijst.


Bekijk hier de privacyverklaring van ESCP voor vragenlijsten

Pas op: sla uw antwoorden op in uw eigen document voordat u het formulier hieronder naar ons opstuurt

Over uzelf

U hoeft geen naam of emailadres op te geven. Vul uw land van herkomst in.

* deze informatie is verplicht

Als u 'Nee' kiest, zal 'anoniem' gepubliceerd worden in plaats van uw naam
Als u ‘Nee’ kiest, zal ‘geen toestemming verleend voor publicatie’ vermeld worden in plaats van uw emailadres
Als u ‘Nee’ kiest, zal ‘geen toestemming verleend voor publicatie’ vermeld worden in plaats van uw land van herkomst

Uw ervaringen

Pas op: Vermeld geen namen van individuen of instituten in uw antwoorden.

Maximaal 1000 woorden
Maximaal 1000 woorden
Maximaal 1000 woorden
Maximaal 1000 woorden

Verzend uw antwoorden

* deze informatie is verplicht

ESCP Affiliates